Aanmelden


vul hieronder je e-mailadres en wachtwoord in om aan te melden!

E-mailadres:

Wachtwoord:

Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard

Disclaimer website

Disclaimer voor www.recreatievoetbal.nl
Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard (Kamer van Koophandel: kvk 41240265 te Alkmaar), hierna te noemen De Stichting, verleent u hierbij toegang tot www.recreatievoetbal.nl ("de Website") publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. De Stichting behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
De Stichting spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat
inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op
elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Stichting.
De content op de Website is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website.
De Stichting oefent hierop beperkte voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, en zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en
waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Stichting nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Stichting en haar bezoekers.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Stichting, behoudens en
slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in
een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.


Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.